בודק שכר


בודק שכר הינו מקצוע יוקרתי אשר נקבע בחקיקת דיני העבודה מטעם משרד הכלכלה.
בשנת 2011 התקבל בכנסת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה , בתוקף מיום 19.6.2012.

מטרת החוק הינה לייעל את אכיפתם של דיני העבודה. החוק חל על מעבידים וכן על מזמיני שרותים מקבלנים
( במסגרת העסקה משולשת  , קרי - עובד - מזמין השרות - קבלן ).

החוק קובע סנקציות כספיות במקרה של הפרת דיני העבודה.

מטרתו של בודק השכר הינה לבדוק את היקף ישום דיני העבודה וחישובי השכר בארגון/נים הנבדקים , וכן בענין תקינות העסקת העובדים
וחישובי השכר בארגון.
תוצרי הבדיקות מועברים לעיון המעסיק , לקבלת תגובתו וכן לגופים הבאים עמו במגע עסקי , בהתאם.

לביצוע בדיקות שכר בארגונכם ולקבלת פרטים נוספים , נא ליצור קשר עם משרדנו.

פגישת ייעוץ ללא התחייבות בכל נושא