עמותות

כללי 

החוק הישראלי מכיר מגוון התאגדויות לקידום מטרה ציבורית שלא למטרות רווח.

 האפשרויות להקמת  ארגון שכזה הן עמותה או חברה לתועלת הציבור.

 

סוגי התאגדות

1. עמותה-

 היא קבוצה של אנשים שהתאגדו למען מטרה מסוימת ונרשמו בפנקס העמותות על ידי רשם העמותות במשרד המשפטים.פעילותן של העמותות מוסדרת במסגרת חוק העמותות תש"ם-1980.

עמותות יכולות לפעול למען : מטרות : דת , חינוך , תרבות , בפורט , אומנות ועוד.

כל עמותה חייבת להגיש לרשם העמותות תקנון המפרט את מטרות העמותה ואת דרך התנהלותה. על עמותה לפעול לקידום מטרותיה בלבד ואינה רשאית לחלק כספים לחבריה. 
בשנת 1998 החליטה ממשלת ישראל, שעל עמותה להוציא אישור ניהול תקיןלפני שתוכל לקבל תמיכה מהמדינה. 

 


 2. חברה לתועלת הציבור (חל"צ )  -

הינה חברה הפועלת  מכח חוק החברות, תשנ"ט - 1999.

ע"פ סעיף 345א לחוק, חברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכן איסור על חלוקת רווחים או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה. רישום חברה לתועלת הציבור ייעשה כאמור בסעיף 345ב לחוק.

חברת לתועלת הציבור מוגבלת למטרות הציבוריות המנויות בתוספת לחוק, והן: איכות הסביבה, הגנת הסביבה או הכרת הטבע והסביבה; בריאות או הצלת חיים; דת, מורשת או הנצחה;  הגנה על בעלי חיים ודאגה לרווחתם; זכויות אדם; חינוך, הכשרה מקצועית, תרבות או אמנות; מדע, מחקר או השכלה גבוהה; ספורט; עליה, קליטה או התיישבות; צדקה או סעד; רווחת הקהילה או פעילות קהילתית, חברתית או לאומית; שלטון החוק, משטר, או מינהל ציבורי; הקמת קרנות או ארגונים לעידוד או לתמיכה בגוף הפועל לאחת או יותר מהמטרות הנ"ל. 

צלצל/י עוד היום ונשמח להעניק לך את השירות האמין , הזמין והמקצועי :  050-7865018 

באיזור הצפון :  04-6324274   |   04-6291368 

​באיזור המרכז: בתיאום מראש.

התקשר/י עכשיו לתיאום פגישת ייעוץ,להגדלת הרווח,ללא עלות!